Váš výběr

Celkem: {{booksCount ? booksCount : 0}} / 20
I: {{periodI ? periodI : 0}} / min 2
II: {{periodII ? periodII : 0}} / min 3
III: {{periodIII ? periodIII : 0}} / min 4
IV: {{periodIV ? periodIV : 0}} / min 5
Próza: {{prose ? prose : 0}} / min 2
Poezie: {{poetry ? poetry :0}} / min 2
Drama: {{drama ? drama : 0}} / min 2

Seznam četby k maturitní zkoušce

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Žák vybírá dvacet literárních děl I. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
II. Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
III. Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
IV. Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
{{book.period | period}} {{book.period | period}} {{book.period | period}} {{book.period | period}}